Seguint la vila, abans d'arribar a la plaça, hi ha un nou hostal de trinca...

Autor: Joan Lluís i Pallarès
Obra: El meu Pallars. Volum IV , 1979

Seguint la vila, abans d'arribar a la plaça, hi ha un nou hostal de trinca, anomenat Hostal Montaña, que dona to a la vila. La plaça Major, davant d'aquest hostal, queda molt digna per la seva disposició i la seva netedat. El pis de terra és tot encimentat, i això fa que no s'hi acumuli el fang en dies de pluja. Enfront del dit hostal se n'aixecà un altre, anomenat Fonda de Cal Cinto. Jo aquest últim l'havia aconseguit quan encara era Fonda Pereta, i ja m'agradava el seu tracte, i servo un bon record de la seva gent.

Cap a ponent hi ha l'església, al costat esquerra de la carretera, amb el seu clàssic i elegant cloquer, ben despu­llat de calç i ben vestit de pedra vista, tal com correspon al Pirineu.