Si a mi em donessin a escollir una hora

Autor: Antoni Navarro i Grauger
Obra: Pla i muntanya. (Antologia poètica) , 1994

Si a mi em donessin a escollir una hora

Per a Joan M. Guasch

Si a mi em donessin a escollir una hora,
voldria l'hora del crepuscle blanc,
quan dels rosers que l'oratjol desflora
cauen les fulles, com un plor de sang.

Si a mi em donessin a escollir una rima
voldria l'humil bleix del grill mesquí,
—follet reclòs que sa cadena llima,
i és ala i cor i llengua i violí.

Si a mi em donessin a escollir una estrella
del mantell de la nit, voldria aquella
que al fons del pou es gronxa agonitzant;

si a mi em donessin a escollir una joia,
voldria els ulls de mel d'aquella noia
que la mort congelà quan jo era infant.