Signen mal temps capbaixes les remades...

Autor: Josep Falp i Plana
Obra: Lo Geni Català. Poema en onze cants , 1906

Signen mal temps capbaixes les remades
i els sabaters eixint de llurs cauades;
los núvols s'aflotonen darrere el carenal,
i passada la Creu de l'Encontrella
que estreba allí a l'altell d'una planella,
Lladurs dalt d'una serra s'encimbella
i a la mà dreta s'alça l'iglésia parroquial.

La comitiva hi sent gran cantadissa
obirant tot seguit bellugadissa:
senyals són d'una boda que fa los "caramells";
celebra-hi una cobla amb rebombori
d'uns nuvis pagesívols lo casori,
cantusseja el seguici i mou desori
i lo rector placèvol va en companyia d'ells.

La núvia gallardeja empolainada
bo i cavalcant un ric silló muntada,
tras d'ella colca el nuvi i a cada bell costat
un caramell los guarda la muntura,
portant a tall de banda amb galanura
un mocador d'encesa brodadura,
penyora que la núvia als quatre ha regalat.

Tres bagatges les robes duen d'ella
i en los arçons a estil de penjarella
gallines i pollastres. De gala van los muls
mostrant lo davantal i la ventrera
i el cabestre embolats, i el de darrere
rumbeja d'uns coixins la coixinera
amb rics brodats i puntes a sobre dels baguls.