Sortint de la Seu de Palma...

Autor: Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau
Obra: Memòries II , 1981

Sortint de la Seu de Palma, vaig topar-me amb don Toni Maria Alcover, que em va fer moltes alegries i em preguntà si havia vist «es Barrufet». «Es Barrufet» —que significa el dimoni— volia dir Gabriel Alomar, el qual es trobava a Palma aquells dies. Mossèn Alcover era el revés de la medalla de mossèn Costa; tot el que el poeta constituïa distinció i ponderació, en el filòleg era barroquisme i exuberància.

També vaig veure el canonge Miralles, que encara tardà a ser bisbe. Era un mallorquí engomat i ensivellat, que s'esverava una mica davant la rustiquesa gòtica del canonge Alcover.