Talarn

Autor: Concepció González i Maluquer
Obra: Pallareses , 2006

Talarn

Minaret que somrius indiferent
penjat entre dos blaus equilibrats:
un cel que venta eternament el vent
i el llac de Sant Antoni, transparent
com un vidre de caires irisats.

Les teves pedres ploren el record
d'un passat ple de gestes i grandeses.
Hi ha una grisa fredor de somni mort
dintre l'ample casal i un desconhort
dintre un pàl·lid jardí sense belleses.

Una taula de pedra nua i freda
enyora un ram de pomes oloroses.
Entre uns lliris malalts puja la greda
i en la volta del pou, no hi ha la seda
vermella i vellutada de les roses.