Tota l'esplanada de Ripoll fins al peu de "la vila"...

Autor: Rafael Gay de Montellà
Obra: Llibre de la Cerdanya , 1951

Tota l'esplanada de Ripoll fins al peu de "la vila" tenia el seu balast a punt de posar-hi travesses i de col·locar-hi rails. Però la cosa no es bellugava ni poc ni molt. De tant en tant un terraplè s'esllavissava, un mur s'esquerdava i una trinxera s'omplia del pedregam que rodolava dels vessants de les muntanyes properes. Si s'aconseguia inaugurar el primer tros, de Ripoll a Ribes de Freser, els rails també donarien major vida a la vila ribetana i afavoririen aquell carrilet d'alta muntanya que arribaria a Núria i que s'havien empescat En Rogent Pedresa, En Damià Mateu i En Fénech, els quals hi havien aportat, respectivament, la seva tenacitat i la seva persistència, el ferro per als ponts i per a les vies, i l'experiència per a construir carrils d'alt pendent.