Tres pregàries a Santa Caterina Tomàs

Autor: Maria Antònia Salvà i Ripoll
Obra: Cel d'horabaixa , 1981

Tres pregàries a Santa Caterina Tomàs

 

I

 

Greu malaltia ha pres ma benamada.

Oh Santa nostra, aliviau son mal!

—Santa dels mallorquins tan invocada,

amorosiu sa veu enrogallada

amb vostre pa de sucre de Nadal.

 

II

 

A la que espera el guaridor martiri

de l'instrument quirúrgic, en repòs,

oh Santa habitadora de l'Empiri!,

amb perfum de vostres flors de lliri

embalsamau-li l'ànima i el cos.

 

III

 

I en record de l'aucell que en l'agona

véreu per vostra cel·la revolant,

a qui us endreça eixa pregària pia,

dau-li unes ales i un filet de cant

per superar l'aspresa de la via.