Un dia sortírem escapats del poble de Sallent...

Autor: Marià Vayreda i Vila
Obra: Records de la darrera carlinada , 1982

Un dia sortírem escapats del poble de Sallent, mig sorpresos per una columna que venia de Santa Pau. Agafàrem la pujada de Colitzà, entremig d'un espetec de bales que, fent saltar los brancs d'alzina, rebotien per les pedres del camí. La infanteria, que apenes se preocupava de contestar al foc de l'enemic, no corria gran perill, ja que, una volta a dalt del coll, s'escamparien los peoners per mig dels boscos de la baixada, fent-se arreu invisibles; però nosaltres, que amb los cavalls ens movíem amb dificultat per lo trencat del terrer, no poguent-nos moure del camí, corríem lo risc d'ésser atrapats per les guerrilles que pujaven desesperadament i que era de preveure coronarien la collada casi tan prompte com hauríem tombat, i ens trobarien entrebancats amb les dificultat de la baixada. Altrament, hi havia dos o tres ferits que seguien amb dificultat, essent necessari ajudar-los a muntar a cavall. Era precís, doncs, detenir l'avenç de l'enemic, més que fos tan sols deu minuts, per a guanyar temps, i nostre quefe pregà a un escamot de peoners que demostraven bona voluntat que es parés al mateix caire, dominant la pujada, fent posat de resistir. Jo, que anava ben muntat, vaig quedar-me també com per a garantitzar l'èxit de l'operació.