Vaixell trenca els arcs, els quioscs, les lleones.

Autor: Bartomeu Rosselló - Pòrcel
Obra: Obra poètica , 1983

Vaixell trenca els arcs, els quioscs, les lleones.

El passeig està fart de mirades

i encara no ha après el peu ni la cuixa sota la falda.

Si vas a la Rambla, vaixell trenca el verd de les Caputxines.

Llança el teu fum sobre la mòmia de sor Tomasa.

- Sor Tomasa que balla amb el cardenal Despuig vestit de diable-.

Sor Tomaseta, el vaixell vol tirar-vos dins un pou;

arri, cavallet, camina, vola per la carretera,

menja la coca de mel dins la maneta de l'àngel.

Portes la santa que sap com repiquen les campanes.

la nit es posa a vetllar dins els ullets de la mare.

Ma mare, fadrina, canta al carrer de l'om i broda.

tambor, tamboret, tambor, broda, broda per la noça,

la noça demà passat, només amb una galera,

i tots a peu i després els tarongerars de Sóller.

Aquí pots nedar vaixell: el brollador t'acarona.

És un braç inacabable a la teva quilla negra.

 

Rellotge, calla i no diguis que l'infant s'acosta.

Serà espasa i trencarà totes les cadenes;

les grises rengleres d'arbres li ensenyaran arts de bruixes;

el seu cap serà penjat a la Porta Pintada

i el guardaran a la nit, perquè no parli.