Van veure davant ells un bell port

Autor: Bernat Desclot
Obra: Crònica , 1982

Van veure davant ells un bell port, qui ha nom Santa Ponça, en què podien molt bé eixir i que no hi havia de sarraïns negú. I aquí ells prengueren terra al pus tost que pogueren, cavallers i servents. I aquí van veure  un bell puig, alt i escarit; i un servent en camisa amb avarques als peus, amb un penó baixà, partí-se de la host i muntà-se'n al puig, i després senyà amb lo penó que decidissin de muntar al puig abans que els sarraïns hi fossen. En quan aquells de la host ho veieren, foren-ne molt alegres, i, així com davallaren en terra amb llurs armes, muntaren el puig, que la un no esperava l'altre. Sí que en Ramon de Montcada fou aparellat, i els primers, i fou en el puig amb gran res d'altres gents; i veieren venir los sarraïns qui eren a la Palomera,  fins a deu mil, qui els anaven seguint.