Venint de la mar, Peníscola presenta una silueta molt característica...

Autor: Carlos Barral i Agesta
Obra: Pel car de fora. Catalunya des del mar , 1985

Venint de la mar, Peníscola presenta una silueta molt característica, jo diria que de ciutat antiga, no medieval, sinó tal com un s'imagina una ciutat del món antic, que res no té a veure amb la seva forma real. Res no suggereix que sigui un poble voltat d'aigua, sinó un espadat negrós coronat per una fortalesa. Però és una silueta tan inconfusible que encara que un es cregués a l'Índic o al pacífic, reconeixeria, sens dubte, per inversemblant que fos que es trobés allí, el castell del papa Luna i les cases que l'envolten.