Voldria veure el somni meu...

Autor: Josep Janés i Olivé
Obra: Poesia 1934-1959 , 1979

Voldria veure el somni meu

en els teus ulls, i l'ala blanca

del teu sospir posar-se lleu

en el gest meu. Com una branca

 

tendra de vida, que un alè

primaveral perfila en l'aire,

així el meu somni: si una fe

de voluptats el duia al caire

 

del teu sospir, fores la neu

del desencís, que torna breu

la il·lusió? Fores la joia

 

del dia clar, que fa del branc

un gest de vida en l'aire blanc

i del desig una monjoia?